Lĩnh vực hoạt động

Bột men màu gốm sứ

Cung cấp và phân phối
các sản phẩm men màu chất lượng cho ngành gốm sứ

Nguyên liệu men gốm sứ

Cung cấp và phân phối
Các nguyên vật liệu men gốm sứ đạt tiêu chuẩn và chất lượng cao

Chuyển Giao Công Nghệ

Giải pháp toàn diện
Dành cho các doanh nghiệp trẻ, tránh được các rủi ro lớn khi đầu tư tài chính

Zalo
favebook
favebook
0936.159.359